Publikationer og indlæg til kongresser og symposier

 

 

 

Dansk Veterinær Tidsskrift

 

Informationsartikel om registeret, samt opfordring til dyrlægerne om at deltage i indberetningen af tilfælde af kræft hos hunde og katte i Danmark.

 

Se PDF version af artiklen her

 

Hunden

 

Informationsartikel om registeret. Oplysning til hundeejere omkring registeret i forbindelse med præsentation af registeret ved Dansk Kennel Klubs årlige møde ”Viden på bordet” om den seneste forskning omkring hunde og avlsarbejdet.

 

Se PDF version af artiklen her

 

 

 

SHARE

 

Synergy in Human and Animal Research

 

Et strategisk forsknings-initiativ fra Det Biovidenskabelige fakultet, med et primært fokus på dyremodeller og synergien i forskningen indenfor human og veterinær sygdom.

 

Dansk Veterinært Cancerregister var repræsenteret både ved SHARE symposiet i november 2007 og konference-delen omkring “Synergy in Human and Animal Research” ved den første fælles konference med European Society of Veterinary Oncology (ESVONC) and The Veterinary Cancer Society (VCS) i 2008.

 

Her blev præsenteret et indlæg om tumores lokalisation hos hunde og mennesker, samt en poster om mammaetumores hos hunde, med data fra registeret.

 

ESVONC

 

European Society of Veterinary Oncology

 

Europæisk sammenslutning af dyrlæger som beskæftiger sig med kræft hos dyr. Foreningen afholder årligt en kongres hvor de seneste forskningsresultater indenfor dette felt præsenteres.

Det veterinære cancerregister i Danmark blev præsenteret ved kongressen i april 2005.

 

Se den engelske sammenfatning af præsentationen her

 

Der blev givet en ny præsentation ved kongressen i marts 2007. En engelsk sammenfatning kan ses her

 

 

 

Abildgaard Symposiet

 

Er en årlig tilbagevendende begivenhed på Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole. Her præsenterer de igangværende PhD-studerende deres projekter. Desuden inviteres der indlægsholdere udefra, det kan være fra udlandet eller fra den humane sektor. Ved denne lejlighed deltager både dyrlæger og forskere fra både ind og udland.

Projektet som omhandler det veterinære cancerregister blev præsenteret ved symposiet i 2005 og der vil blive præsenteret opdaterede data ved det kommende symposium 24. -25. august i år.

 

Se den engelske sammenfatning af præsentationen her

 

 

 

ISVEE

 

International Symposium for Veterinary Epidemiology and Economics

 

En verdenskongres der finder sted hvert 4. år og som tiltrækker epidemiologer (dvs. folk der arbejder med forskning i sygdomme på populationsniveau) der arbejder indenfor det veterinære felt.

 

Projektet vil blive præsenteret på denne kongres 6.-11. august 2006.

 

Se den engelske sammenfatning af præsentationen her

 

 

SVEPM

 

Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine.

 

En årlig kongres for epidemiologer i Europa. En validering af data fra projektet blev præsenteret som en poster ved kongressen i Helsinki, marts, 2007.