Velkommen til det veterinære cancerregisters hjemmeside

Dansk Veterinært Cancerregister er oprettet i maj 2005 i forbindelse med et PhD projekt ved Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet (tidligere den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole).

Formålet med siden, er at give dyrlæger og andre interesserede en portal med links til andre hjemmesider om kræft hos dyr, herunder instituttets egen hjemmeside.

Desuden kan dyrlæger via denne hjemmeside logge sig ind for at indberette tilfælde af kræft hos hunde og katte i Danmark til registeret. Informationerne samles i en database og evalueres med løbende mellemrum. Resultaterne herfra kan ses under rubrikken ”nyhedsbreve”.

Registrets formål er, ved hjælp af de indsamlede data, at undersøge de forskellige kræftformers prævalens, racemæssig fordeling, kønsmæssig fordeling, geografisk fordeling, miljømæssige forhold, samt antallet af cancertilfælde der medicinsk eller kirurgisk potentielt kan behandles.

Et register som dette vil give dyrlæger et solidt fundament for rådgivning af ejere til kræftramte dyr, samt være et uvurderligt redskab i den fremtidige forskning indenfor cancerområdet.

 

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet for løbende orientering.

 

senest opdateret 11-11-2011