Nyhedsbrev fra Cancerregisteret

 

Så er der nyt fra det Veterinære Cancerregister!

 

 

Registeret indeholder pr 8. november 2005 informationer fra 335 neoplasier hos hunde og 34 neoplasier hos katte.

 

 

NYHED

Der er kommet en hjælpefunktion på skemaet:  |?|  markerer, at der er mulighed for at se en hjælpetekst, som kommer frem, når man fører musen hen over tegnet.

 

Husk også at registrere lidelser som Cushings syndrom og hyperthyreoidisme samt

lipomer.

 

Fejl og mangler i indtastningsskemaet:

Vi er blevet opmærksomme på, at der mangler et par diagnoser i systemet – de vil hurtigst muligt blive lagt ind.

 

Vi modtager fortsat meget gerne kommentarer og rettelser til indtastningsskemaet.

 

I det hele taget er det planen løbende at opdatere hjemmesiden så den bliver endnu mere brugervenlig med links og relevante informationer.

 

Multiple tumorer kan være problematiske. For en række neoplasier gælder det, at de enkelte tumorer bør betragtes som enkeltstående tumorer, der kan udvise uens adfærd, stadie og grad. Dette gælder bl.a. multiple mammatumorer eller mastcelletumorer, og disse skal derfor indtastes hver for sig. Vi arbejder på at få mulighed for at gemme stamoplysninger om dyret, således at det udelukkende er tumorens placering og diagnose, der skal ændres i disse tilfælde.

 

 

På de følgende sider præsenteres en opgørelse over de registrerede data pr 8. november 2005.


 

Brugere; registrerede data

 

 

Antal neoplasier fordelt på køn og reproduktionsstatus for hhv. katte og hunde.


 

Andel af neoplasier med benign og malign opførsel hos hhv. katte og hunde.

 

 

Antal neoplasier hos hunde registreret fordelt på racer.


 

Antal neoplasier hos hunde fordelt på diagnoser. Der er kun medtaget diagnoser med 5 eller flere registrerede cases.


 

Antal neoplasier hos katte fordelt på racer. Alle registrerede cases er medtaget.

 

Antal neoplasier hos katte fordelt på diagnoser. Alle registrerede cases er medtaget.